November 27 @ 10:45
10:45 — 11:30 (45′)

AVISHAI SHAFIR